Därför ska du besiktiga bilen

Bilbesiktningen är en viktig del av att äga ett fordon. Den säkerställer att din bil uppfyller de lagstadgade säkerhets- och miljökraven. Att förstå regler kring besiktning och hur man bokar tid kan göra processen smidigare och bidra till säkrare vägar.

För många är bilbesiktningen en årlig rutin, men detaljerna kring när och hur den ska genomföras kan ibland vara oklara. Besiktningen syftar till att kontrollera fordonets skick för att minska risken för trafikolyckor samt minska miljöpåverkan från transportsektorn. Här går vi igenom vad som gäller för bilbesiktning samt ger tips på hur du enkelt kan boka en besiktningstid.

När behöver din bil besiktigas?

Reglerna kring när din bil behöver besiktigas har under senare år blivit mer flexibla. Generellt sett ska nya personbilar första gången besiktigas senast 36 månader efter att de tagits i bruk. Därefter krävs det en besiktning vartannat år fram tills fordonet blir 50 år gammalt, då inga fler besiktningar krävs. Detta schemat kan dock variera beroende på fordonstyp och användningsområde.

Ett bra sätt att hålla reda på när det är dags för nästa besiktning är att använda Transportstyrelsens tjänster online där du med hjälp av ditt registreringsnummer kan få information specifikt för just ditt fordon.

Så bokar du tid för bilbesiktning

En man som besiktigar en bilNär det är dags att boka tid för din bilbesiktning finns det flera alternativ att välja mellan. Många föredrar idag att göra sin bokning digitalt eftersom det ofta erbjuds möjligheten att direkt se lediga tider. Bilprovningen erbjuder exempelvis enkel onlinebokning där du snabbt kan hitta den närmsta stationen och välja en tid som passar dig, för bokning läs mer här: https://www.bilprovningen.se/Det finns även andra aktörer inom området såsom DEKRA, Opus Bilprovning bland andra, där du likaså enkelt kan hantera din bokning online. Förutom onlinebokningar finns alltid möjligheten att ringa direkt till den anläggningen där du önskar genomföra din besiktning ifall du föredrar personlig service eller har specifika frågor om ditt fordons skick inför kontrollen.

Vad granskas under en bilbesiktning?

Under själva besiktningsprocessen kommer olika delar av ditt fordon noggrant undersökas. Det inkluderar bromsar, styrutrustningar, ljusanordningar, emissionsvärden samt karossens allmänna skick. Syftet är inte bara att identifiera eventuella brister som behöver åtgärdas utan också ge ett helhetsintryck av fordons säkerhet och miljövänlighet.

Förberedelse inför besök hos Bilprovningen eller annan aktör innebär ofta stor fördel; kontrollera exempelvis lampor, vindrutetorkare, oljenivån samt bromsarnas funktion innan du lämnar in fordonet. På detta sätt minimerar du risken för onödiga anmärkningar som annars hade kunnat undvikas med lite uppmärksamhet i förväg.

Säkerhet och miljöhänsyn i fokus

Besiktningsprocessens primära mål är trafiksäkerheten och miljön – två aspekter som handlar om väl mer än bara tekniska prestandavärden på enskilda fordon. Genom regelbundna kontroller säkerställs det att vårt gemensamma transportsystem fungerar så tryggt och hållbart som möjligt även framåt.

För ytterligare information om regleringar och riktmärken kopplade till fordonsinspektioner rekommenderas ett besök hos Transportstyrelsen, där uppdaterad information finns tillgänglig relaterad till både nyare och äldre fordonsmodeller samt deras specifika kravprofiler.